• kompensacja mocy biernej
    Baterie kondensatorów i dławików AUK

       Najważniejsze oferowane przez nas produkty to baterie kondensatorów oraz dławików kompensujących należące do grupy AUK – Automatyczne Układy Kompensacji. Charakteryzujące się bardzo wysoką niezawodnością pełnią wiodącą rolę w optymalizacji kosztów energii elektrycznej. Zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania czytaj więcej

  • Analiza i dobór taryf

       Oferujemy usługę analizy i doboru optymalnej taryfy energii elektrycznej. Doboru taryfy odpowiedniej dla danego Odbiorcy dokonuje się w oparciu o rozkład poboru energii w czasie przy uwzględnieniu cen za energię w różnych strefach czasowych. czytaj więcej