Analiza i dobór taryf

   Oferujemy usługę analizy i doboru optymalnej taryfy energii elektrycznej. Doboru taryfy odpowiedniej dla danego Odbiorcy dokonuje się w oparciu o rozkład poboru energii w czasie przy uwzględnieniu cen za energię w różnych strefach czasowych. W tym celu niezbędny jest odczyt profilu mocy licznika energii elektrycznej.

   W ramach tej usługi jest również dobierana optymalna moc zamówiona. Zbyt duża moc zamówiona powoduje nadmierne stałe koszty energii. Natomiast zbyt mała moc umowna może skutkować częstymi jej przekroczeniami i związanymi z tym dodatkowymi wysokimi opłatami.

   Przy doborze właściwej taryfy i mocy zamówionej należy uwzględnić również plany rozwojowe przedsiębiorstwa.