Układy pomiarowe wewnętrzne – racjonalne gospodarowanie energią

   Nasze doświadczenie to również układy pomiarowe realizowane na wewnętrznych odbiornikach energii elektrycznej, wody czy gazu. Pomiary takie powiązane z oprogramowaniem do analizy danych mogą dawać wiele korzyści. Pozwalają m.in. na określenie miejsc, w których są generowane największe koszty i racjonalizację poboru np. przez przeniesienie większej części obciążenia na czas obowiązywania strefy poza szczytowej lub dyscyplinowanie pracowników odpowiedzialnych za nieuzasadniony pobór energii. Wiedza o ilości energii zużytej do danego procesu produkcyjnego pozwala precyzyjniej wycenić produkt powstający w wyniku tego procesu. Kadra zarządzająca w oparciu o dane pomiarowe może porównać efektywność poszczególnych maszyn, zmian bądź pracowników. W instytucjach bądź firmach, w których istotne znaczenie ma przypisywanie kosztów do poszczególnych działów umożliwia dokładny podział kosztów energii. Funkcje on-linowe pozwalają na natychmiastowe wychwytywanie awarii zasilania lub nieplanowanego zatrzymania maszyny. Zależnie od potrzeb systemy pomiarowe mogą zawierać od jednego do kilkuset punktów pomiarowych. Oprócz energii elektrycznej mogą zawierać dane o przepływach cieczy, gazu, ciepła a nawet wartości temperatury.