Dostosowanie do TPA układów pomiarowo-rozliczeniowych

dostosowanie do TPA

Zmieniasz sprzedawcę energii elektrycznej?

Dostosuj układ pomiarowo-rozliczeniowy do aktualnych wymagań!

      Bardzo istotnym elementem w procedurze zmiany sprzedawcy jest dostosowanie układu pomiarowego do TPA. Często ten etap w całej procedurze  jest pomijany, zarówno przez doradców sprzedażowych jak i inwestorów. Konsekwencje niedostosowania układu do TPA mogą być bardzo poważne. Skutkują zazwyczaj rozwiązaniem umowy sprzedażowej, a co za tym idzie często karami umownymi oraz ryzykiem przejścia na stawkę rezerwową opłaty za energię elektryczną u lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, która zazwyczaj jest wielokrotnością średniej ceny za energię elektryczną.

Zgłoś się do nas!

Wykonamy kompleksowo każdy układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej.

Projekt układu pomiarowego

Uzgodnienia z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

Dostawa urządzeń i materiałów

Prace montażowe i pomiary kontrolne

Protokolarne odbiory prac

Pamiętaj!

Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej  rozpocznij przede wszystkim od pozyskania informacji na temat liczników energii elektrycznej. My pomożemy Ci sprawdzić czy są dostosowane do nowych przepisów. Jeśli okaże się, że występują braki formalne lub techniczne zajmiemy się procedurą dostosowania układu pomiarowego do TPA.

Nie daj się zwieść informacji, że sprawdzenie układu to tylko formalność. W praktyce proces dostosowania układu pomiarowego do TPA trwa nawet do 5-ciu miesięcy, począwszy od pozyskania informacji od Operatora Systemu Dystrybucyjnego poprzez wykonanie i zatwierdzenie projektu, a następnie realizację prac modernizacyjnych i odbiorów protokolarnych przez służby pomiarowe OSD.

kompensacja - dostosowanie do TPA

Zapraszamy do kontaktu !