Monitoring i analiza zużycia energii elektrycznej

Dowiedz się, ile energii pochłaniają twoje urządzenia!

Sprawdź koszty jednostkowe produkcji!

Kontroluj wydatki na energię elektryczną na wszystkich etapach produkcji!

Ile kosztuje Cię utrzymanie poszczególnych wydziałów?

Jedno kliknięcie – setki informacji przydatnych
do racjonalnego gospodarowania mediami energetycznymi!

Oferujemy w pełni skalowalne systemy informatyczne, które pomogą Ci w zarządzaniu mediami energetycznymi!
SMART INDUSTRY, SKADEN, POWER GUARD, DRS – to systemy monitorowania i zarządzania mediami,
wspierające kadrę kierowniczą w każdej firmie.

Power Guard

DRS – wykres mocy

Korzyści wynikające z monitorowania zużycia energii elektrycznej:

Racjonalne gospodarowanie energią elektryczna

Informacje o dokładnym zużyciu energii elektrycznej na każdym etapie produkcji

Gwarancja prawidłowego podziału kosztów w firmie

Raporty systemowe wspierające pracę księgowości

Możliwość oszacowania kosztu produkcji (jednostkowego)

Kontrola wydatków na energię elektryczną i media

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i pozostałych mediów

Monitoring pracy poszczególnych urządzeń linii produkcyjnej

Kontrola nad układami kompensacji mocy biernej

Jaka jest nasza rola?

Montujemy liczniki

Instalujemy oprogramowanie

Tworzymy system pomiarowy

0

Mierzymy wielkości

Liczymy

Analizujemy

g

Kontrolujemy pracę urządzeń

i

Raportujemy

w

Dajemy wytyczne do zmian i modernizacji

Zapraszamy !