Rozliczenia pododbiorców

Elektroniczne podliczniki energii elektrycznej

Potrzeba rozliczeń pododbiorców jest częstym problemem wielu przedsiębiorców, którzy administrują wielkopowierzchniowymi obiektami z dużą  liczbą niezależnych podmiotów.

Często najemcy/pododbiorcy rozliczani są za energię elektryczną na zasadzie ryczałtu bądź podziału procentowego całej zużytej energii na wszystkich użytkowników wg kryterium powierzchni użytkowej. Jest to niestety dla części najemców krzywdzące, gdyż muszą pokrywać koszty energii zużytej przez swoich sąsiadów. Aby temu zapobiec i sprawiedliwie rozliczać energie elektryczną u najemców proponujemy budowę systemów rozliczeniowych opartych na podlicznikach energii elektrycznej montowanych na przyłączu elektrycznym każdego z odbiorców energii.

Zamontowane w ten sposób elektroniczne liczniki energii elektrycznej stanowią doskonałe narzędzie do prawidłowego podziału kosztów energii elektrycznej, a doposażenie administratora obiektu w narzędzia techniczne i informatyczne spowoduje, że dokładnie co do jednego kwadransa wszystkie dane z liczników trafią do niego na biurko wraz z raportami zużycia dla każdego najemcy i wyliczonymi kwotami do zapłaty. Dotyczy to również energii biernej, która też  często bywa źle rozliczana w obiektach współużytkowanych przez kilku/kilkunastu odbiorców.

Zapraszamy do kontaktu !