Przeglądy transformatorów i rozdzielni elektrycznych

przeglądy transformatorów

Wykonujemy wymagane przepisami prawa budowlanego przeglądy transformatorów oraz rozdzielni elektrycznych średniego napięcia.

Zakres przeglądu transformatora:

– Oględziny transformatora, głowic kablowych, iskierników…

– Kontrola poziomu oleju

– Czyszczenie transformatora

– Pomiar rezystancji izolacji i współczynnika absorbcji

– Pomiar rezystancji uziemień punktu neutralnego i ochronnego

– Pomiar rezystancji izolacji kabli zasilających i odpływowych

 

Okresowe przeglądy i badania urządzeń elektroenergetycznych gwarantują bezpieczeństwo użytkowania oraz długoletnią żywotność.

Zapraszamy do kontaktu !