kompensacja mocy biernej

Do czego służy? Czy jest potrzebna?

Kompensacja mocy biernej to działanie konieczne z punktu widzenia optymalizacji kosztów energii elektrycznej. Moc bierna, energia bierna indukcyjna, energia bierna pojemnościowa czy też współczynnik mocy tg   to określenia, które często pojawiają na fakturach za energię elektryczną. Co oznaczają? Przede wszystkim dodatkowe, niepotrzebne koszty. Oczywiście główną rolę w opłatach przeważnie pełni energia czynna nazywana często na fakturach energią elektryczną. Energia bierna wpływa niekorzystnie na parametry sieci dystrybucyjnej dlatego należy ją ograniczać. Zakłady Energetyczne starają się zmusić Odbiorców do zmniejszenia poboru mocy biernej indukcyjnej wprowadzając dodatkowe opłaty za przekroczenie dopuszczalnego współczynnika mocy tg  oraz obciążają Odbiorcę kosztami za oddaną energię bierną pojemnościową. Ale skąd się ta bierna bierze  i na co komu kompensacja mocy biernej? Otóż wszystko tkwi w charakterze odbiorników/urządzeń, które zasilamy z naszej sieci elektrycznej. Niektóre z nich aby rozpocząć i normalnie kontynuować swą pracę muszą stworzyć dla siebie odpowiednie warunki pracy i tak np. silnik elektryczny indukcyjny musi wytworzyć pole magnetyczne i w tym celu zużywa energię, którą nazywamy bierną indukcyjną. Energia ta nie jest spożytkowana na pracę jaką wykonuje urządzenie tylko na utrzymanie warunków w jakich pracuje, a płacić za nią trzeba… to tak jak z przenoszeniem ciężaru z jednego miejsca w drugie -musimy go podnieść,  a potem opuścić no i tak naprawdę zużyć na to dodatkową energię a ona nic specjalnie do tego manewru nie wnosi. Krótko rzecz ujmując, kiedy mamy problem z energią bierną pobraną czyli indukcyjną to aby ją zniwelować należ zastosować urządzenia, które będą oddawały energię bierną i takie działanie to właśnie kompensacja mocy biernej. Aby jednak nie powielać wywodów teoretycznych na temat kompensacji mocy biernej, których w Internecie jest cała masa, odsyłamy choćby do Wikipedii czy też portali branżowych. Dla nas najistotniejszy jest fakt, że na fakturach za energię elektryczną pojawiają się opłaty, które można praktycznie całkowicie zniwelować stosując m.in. produkowane przez nas układy kompensacji mocy biernej.

Jeśli płacisz za bierną to nie zwlekaj – pozbądź się tych kosztów! Obniż swoje rachunki za prąd!

       Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych coraz częściej obciążają Odbiorców kosztami za nadwyżkę poboru energii biernej. Niestety jest to zgodne z taryfami usług dystrybucyjnych zatwierdzonymi przez URE i w przypadku zarejestrowania przez licznik elektroniczny takich nadwyżek odbiorca musi ponosić dodatkowe koszty. Powyższy problem dotyczy szczególnie odbiorców posiadających urządzenia chłodnicze, maszyny z silnikami indukcyjnymi lub znaczną ilość nowoczesnego oświetlenia LED-owego czy też UPS-y do zasilania komputerów. W większości firm energia bierna  to koszty stanowiące od 20 do nawet 50 % sumy wydatków związanych z energią elektryczną. Są to koszty, które można zlikwidować niemal w całości, stosując układy kompensacji mocy biernej. Zwrot środków zainwestowanych w taki układ następuje w okresie od kilku do kilkunastu miesięcy.